Blogging

Piktogrammer hjælper børn med ADHD

Med piktogrammer er det muligt at hjælpe børn med ADHD til at skabe et langt bedre overblik i hverdagen. Det er en genial måde at anvende visuelle elementer til at fremme børns udvikling og tage højde for diverse diagnoser. Det er noget, alle børn kan anvende, og på denne måde kan alle børn også opleve, at de er lige og har det samme udgangspunkt.s

Skaber struktur og overblik

Et piktogram kan anvendes til at skabe struktur og overblik i hverdagen. Med de visuelle billeder har børn mulighed for at skabe en forståelse af verden omkring dem, og på denne måde kan de få et indblik i hverdagen.

Et piktogram bliver en søgen efter ubevidst tryghed

Et piktogram der hænger synligt fremme hele tiden, kan for barnet også blive en måde at søge tryghed helt ubevidst. Hvis barnet er i tvivl eller forvirret, eller er overvældet af forskellige indtryk, er det muligt for barnet at søge hen til det genkendelige, som får dem til at tænke og overveje, hvad der er at lave resten af dagen. På denne måde kan et piktogram altså fungere som det trygge ved at være genkendeligt og noget de ved- og har styr på, hvordan skal afkodes.

At skabe ro i hverdagens indtryk

Børn med ADHD kan opleve indtryk meget overvældende. Og her er det altså også en måde at skabe mere ro i hverdagen, når der er noget visuelt, de forholder sig til, for at forstå rammerne for dagen. Denne ro kan være meget givende og altafgørende for, at barnet ikke overstimuleres af indtryk fra alle sider, men i stedet kan søge til de velkendte visuelle indtryk, som de skal bruge til at forstå, hvad der sker senere på den aktuelle dag. Og dette skaber altså også struktur i hovedet.